Tuesday, February 28, 2017

हवं ते मिळो तुला

गेले तुझ्यात विसरून,
सांगते मी तुला...

भान अपुले हरवून,
शोधते मी तुला...

स्वप्न माझे सजवून,
रंगते मी तुला...

हातामध्ये हात घेऊन,
शोभते मी तुला...

सांगता येईना शब्दातून,
स्मरते मी तुला...

गोड नातं प्रेमाने जोडून,
जपते मी तुला...

सुख सारेच तुझ्यातून,
हवं ते मिळो तुला...

वेदांती

Hava Te Milo Tula